Urbanismo

 

Fase 3: Participación del Avance

FASE 4: PGOU Aprobación Inicial

FASE 5: Participación Ciudadana del PGOU

FASE 6: PGOU Aprobación Provisional

FASE 7: PGOU Aprobación Definitiva